Sekretesspolicy

Det är viktigt för oss att skydda din privata information. Denna Sekretesspolicy (tillsammans med våra villkor och andra dokument som hänvisas till den) anger grunden för vilka personuppgifter vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss, och som behandlas av oss. Läs följande noga för att förstå våra åsikter och praxis angående dina personuppgifter, hur vi kommer att behandla dem och grunden för att de kommer att lämnas ut till tredje part.

Denna Sekretesspolicy gäller för ogoship.com, my.ogoship.com, beta.ogoship.com, nettivarasto.fi, service.nettivarasto.fi, betaservice.nettivarasto.fi, Nettivarasto och OGOship Oy (senare OGOShip) och reglerar datainsamling och användning. Denna Sekretesspolicy omfattar, om inget annat anges, alla hänvisningar till OGOship Ltd; logoship.com, my.ogoship.com, beta.ogoship.com, nettivarasto.fi, service.nettivarasto.fi, betaservice.nettivarasto.fi och Nettivarasto. My.OGOship.com (även under domänerna beta.ogoship.com, service.nettivarasto.fi, betaservice.nettivarasto.fi) är en programvara för orderhantering, förpackning och frakttjänst.

Genom att besöka ogoship.com, my.ogoship.com, beta.ogoship.com, nettivarasto.fi, service.nettivarasto.fi eller betaservice.nettivarasto.fi (senare ”våra webbplatser”) och/eller registrera dig för tjänsten och/eller tillhandahålla information om dig själv, accepterar du och samtycker till de metoder som beskrivs i detta Sekretesspolicy.

Insamling av dina personuppgifter

OGOship kan samla in personligt identifierbar information, till exempel ditt namn, företag och kontaktinformation. Om du köper OGOships tjänster samlar vi också in detaljerad företagsinformation. Denna information används för att slutföra våra tjänsters köptransaktioner.

Vi kan också samla in ytterligare personliga eller icke personliga uppgifter som tillhandahålls av dig. OGOship uppmuntrar dig att granska sekretesspolicyn för webbplatser/plattformar som du väljer att länka till Myogoship.com, så att du kan förstå hur dessa webbplatser/plattformar samlar in, använder och delar dina uppgifter. OGOship ansvarar inte för sekretesspolicyer eller annat innehåll på webbplatser utanför våra egna webbplatser.

Uppgifter som vi kan samla in om dig

Vi kan samla in och behandla följande uppgifter om dig:

Uppgifter du ger oss

Du kan ge oss uppgifter om dig genom att fylla i formulär på våra webbplatser eller genom att kontakta oss via telefon, e-post eller på annat sätt.

 • Detta inkluderar uppgifter som du ger när du registrerar dig för att använda våra webbplatser, prenumerera på våra tjänster, registrera dig för nyhetsbrev, delta i diskussionsforum eller andra sociala mediefunktioner på våra webbplatser och när du rapporterar ett problem med våra webbplatser.
 • Uppgifterna du ger oss kan innehålla ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, företagsbeskrivning, företagsadress, företagsnummer, företagsregisterinformation, kontaktperson/personer samt fakturerings- och kreditkortsinformation.

Uppgifter vi samlar in om dig

När det gäller dina besök på våra webbplatser kan vi automatiskt samla in följande uppgifter:

 • teknisk information, inklusive IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator till Internet, dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszonsinställning, typer och versioner av webbläsarinsticksprogram, operativsystem och plattform
 • information om ditt besök eller dina besök från din IP-adress, inklusive den fullständiga webbläsarklickströmmen till, via och från våra webbplatser (inklusive datum och tid)
 • produkter du tittat på eller sökt efter; sidans svarstider, nerladdningsfel, besökets varaktighet på vissa sidor, information om sidinteraktion (som bläddring, klickningar och muspekningar) samt metoder som används för att bläddra bort från sidan och alla telefonnummer som används för att ringa vårt kundtjänstnummer.

Uppgifter som vi får från andra källor

Vi kan få uppgifter om dig om du använder någon av de andra webbplatserna vi driver eller andra tjänster vi tillhandahåller.

 • Vi kan samla in dina personuppgifter från andra källor, inklusive var e-postmeddelanden vidarebefordras till dig eller där vi får dina kontaktuppgifter i ett automatiskt svar utanför kontoret på ett e-postmeddelande som skickades av oss.
 • Vi kan samla in dina personuppgifter från sociala medier som är offentligt tillgängliga.

Användning av dina personuppgifter

OGOship samlar in och använder personuppgifter för att driva sina webbplatser och leverera de tjänster du har begärt. OGOship kan också använda dina personligt identifierbara uppgifter för att informera dig om andra produkter eller tjänster som är tillgängliga från OGOship och dess dotterbolag.

OGOship kan också kontakta dig via enkäter för att undersöka din åsikt om aktuella tjänster eller om potentiella nya tjänster som kan erbjudas. Uppgifter om din hårdvara och programvara kan automatiskt samlas in av OGOship.

Dessa uppgifter kan inkludera: din IP-adress, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttider och hänvisande webbplatsadresser. Dessa uppgifter används för driften av tjänsten, för att upprätthålla kvaliteten på tjänsten och för att tillhandahålla allmän statistik om användningen av våra webbplatser.

OGOship säljer inte, hyr inte ut eller leasar sina kundlistor till tredje part.

OGOship kan, från tid till annan, kontakta dig på uppdrag av externa affärspartner om ett visst erbjudande som kan vara av intresse för dig. I dessa fall överförs inte dina unika personligt identifierbara uppgifter (e-post, namn, adress, telefonnummer) till tredje part.

OGOship kan dela data med betrodda partner för att hjälpa till att göra statistisk analys, skicka e-post eller post till dig, tillhandahålla kundsupport eller ordna leveranser. Alla sådana tredje parter är förbjudna att använda dina personuppgifter förutom att tillhandahålla dessa tjänster till OGOship, och de är skyldiga att upprätthålla dina uppgifters sekretess.

OGOship kan hålla reda på de webbplatser och sidor som våra användare besöker på våra webbplatser för att avgöra vilka OGOship-tjänster som är mest populära. Dessa uppgifter används för att leverera anpassat innehåll och reklam inom OGOship till kunder vars beteende indikerar att de är intresserade av ett visst ämnesområde.

När du surfar på våra webbplatser placeras kakor (cookies) på din dator så att vi kan förstå vad du är intresserad av. Vår skärmannonseringspartner gör det sedan möjligt för oss att presentera retargeting-reklam på andra webbplatser baserat på din tidigare interaktion med våra webbplatser.

De tekniker som våra partner använder samlar inte in personuppgifter som ditt namn, e-postadress, postadress eller telefonnummer. Du kan neka användningen av kakor med hjälp av inställningarna i din webbläsare.

OGOship kommer endast att lämna ut dina personuppgifter, utan föregående meddelande, om det krävs enligt lag eller i god tro att sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) följa lagens påbud eller följa en rättsprocess som förs mot OGOship eller webbplatserna; (b) skydda och försvara OGOship rättigheter eller egendom; och (c) agera under tvingande omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för användare av OGOship, eller allmänheten.

Lagring av dina personuppgifter

Uppgifterna som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan också behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Sådan personal kanske sysslar med, bland annat, värdskap eller underhåll av våra webbplatser, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållande av supporttjänster.

Genom att skicka in dina personuppgifter godkänner du denna överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Sekretesspolicy.

Dina personuppgifters säkerhet

OGOship skyddar dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi vidtar en rad säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vi använder avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs via Internet. Endast anställda som utför ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice) kommer att ha tillgång till personligt identifierbara uppgifter. Datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbara uppgifter lagras i en säker miljö.

Barn under tretton

OGOship samlar inte medvetet in personligt identifierbara uppgifter från barn under tretton år. Om du är under tretton år måste du be din förälder eller vårdnadshavare om tillstånd att använda våra webbplatser.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi informerar dig vanligtvis (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi avser att använda dina uppgifter för sådana ändamål. Vi kan också ge dig alternativ för hur vi använder dina uppgifter som du kan välja genom att kryssa i vissa rutor på de formulär vi använder för att samla in dina uppgifter.

Du kan också utöva rätten när som helst genom att kontakta oss på info@ogoship.com. Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från våra partnernätverks, annonsörers och dotterbolags webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser måste du notera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar något ansvar för dessa policyer. Kontrollera dessa policyer innan du skickar in personuppgifter till dessa webbplatser.

Välja bort och avregistrera dig Vi respekterar din integritet och ger dig möjlighet att välja bort att ta emot meddelanden om viss information. Användare kan välja bort att ta emot viss eller all kommunikation från OGOship genom att kontakta oss på: info@OGOship.com Dessutom tillåter GDPR den registrerade utökade individuella rättigheter:

 • Rätt att bli bortglömd: Du kan avsluta ditt OGOship-konto när som helst, i vilket fall vi kommer att radera ditt konto permanent.
 • Rätt till invändningar: Du kan välja bort att dina uppgifter inkluderas. Vänligen kontakta info@ogoship.com
 • Rätt till rättelse: Du kan när som helst komma åt och uppdatera dina OGOship-kontoinställningar för att korrigera eller slutföra dina kontouppgifter. Du kan också kontakta OGOship när som helst för att få tillgång till, korrigera, ändra eller radera uppgifter som vi har om dig.
 • Rätt att få tillgång: Vår Sekretesspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Om du har specifika frågor om specifika uppgifter kan du kontakta info@ogoship.com för ytterligare information när som helst.
 • Rätt till överföring: Vi kommer att exportera dina kontouppgifter till en tredje part när som helst på din begäran.
Ändringar i denna policy

OGOship kommer ibland att uppdatera denna Sekretesspolicy för att återspegla återkoppling från företag och kunder. OGOship uppmuntrar dig att regelbundet granska denna policy för att få information om hur OGOship skyddar din information.


Kontaktuppgifter

OGOship välkomnar dina frågor eller kommentarer angående denna Sekretesspolicy. OGOship Ltd, Palkkatilanportti 1, FI-00240 Helsingfors Reg. FI24380757 Tel. (10.00–15.30): +46 31 21 1031 E-post: info@ogoship.com. Gäller från och med 1 maj 2018.