När är det dags att utlokalisera e-handelslogistik till en 3PL-partner?

Ett enkelt ramverk som hjälper dig att besvara den frågan. Ladda ner checklistan och bedöm ditt logistikläge idag.

När är det dags att utlokalisera e-handelslogistik till en 3PL-partner?

Ladda ned checklistan och bedöm din ställning

Vad innehåller den?

Alla e-handelsföretag är unika — det finns ingen tumregel för när utlokalisering blir en konkurrensfördel.

En bra indikator är dock när logistiken blir en tidskrävande flaskhals eller det börjar bli svårt att få ut leveranserna i tid. En del tillväxtfokuserade e-handelsföretag investerar t.o.m. i en mycket effektiv leveranskedja innan de ens har sålt en enda artikel. Det är du och dina mål som bestämmer. Denna checklista med sex frågor hjälper e-handelsföretag att bedöma sin situation.

Vem riktar guiden sig till?

Checklistan är för dig som undrar om 3PL är rätt lösning för dig.

Vad händer när jag laddar ner?

Du får checklistan.

Då och då skulle vi vilja kontakta dig om ämnen som handlar om e-handelsförsäljning, effektiva vägar att skala upp till globala marknader, e-handelslogistik och lagerhållning samt hållbara transportmetoder för e-handel. Du kan ändra dina kommunikationspreferenser när som helst och välja att inte få ytterligare information från oss. Vi skulle så klart beklaga detta, men vi respekterar alltid dina val. I vår integritetspolicy finns mer information.

Är du redo att få din checklista?

Ladda ner checklistan och få hjälp i att bedöma ditt e-handelsföretags logistikläge.