Milloin verkkokauppiaan on aika harkita 3PL-kumppania?

Milloin logistiikan ja varastoinnin ulkoistaminen kannattaa, ja missä vaiheessa siitä saa eniten hyötyä? Loimme kysymyspatteriston, jonka avulla voit arvioida oman tilanteesi.

Milloin verkkokauppiaan on aika harkita 3PL-kumppania?

Lataa checklist

Mitä checklist sisältää? 

Jokaisen verkkokaupan tilanne on omanlaisensa. On vaikea antaa tiettyä sääntöä sille, milloin verkkokaupan logistiikan ja varastoinnin ulkoistaminen on kaikkein kannattavinta.

Asiaa voidaan kuitenkin arvioida pohtimalla verkkokaupan nykyistä tilannetta. Onko logistiikasta esimerkiksi muodostunut tulppa liiketoiminnan kehittämiselle, kuluuko sen hoitamiseen liian paljon aikaa? Onko verkkokaupalla haasteita saada toimitukset liikkeelle ripeästi?

Jotkin verkkokaupat investoivat vahvasti toimitusketjuun, jo ennen kuin toiminta on kunnolla käynnissä. Kaikki riippuu omista tavoitteistasi. Hyödynnä kysymyslistaamme oman tilanteesi arvioinnissa. 

Kenelle checklist on tarkoitettu?

Materiaali on tarkoitettu verkkokaupoille, jotka haluavat muutosta nykytilanteeseen. Kenties olet jo pohtinut olisiko 3PL oikea ratkaisu, ja haluat perehtyä aiheeseen lisää. 

Mitä tapahtuu, kun lataan materiaalin?

Saat linkin, jonka kautta pääset lataamaan checklistin omalle koneellesi, tai lukemaan sitä selaimessasi. 

Aika ajoin haluaisimme lähestyä sinua verkkokauppaan, verkkokaupan myyntiin ja logistiikkaan, ympäristöystävälliseen verkkokaupan logistiikkaan sekä verkkokaupan kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Voit koska tahansa kieltää viestinnän, mikäli et halua vastaanottaa sitä. Kunnioitamme aina valintojasi ja yksityisyyttäsi. Lue lisää: OGOship privacy statement.

Oletko valmis?

Lataa checklist ja arvioi verkkokauppasi logistiikan ja varastoinnin tilanne.